Đăng nhập
Nhập từ khóa tìm kiếm
Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long

ẢNH HƯỞNG LÚA VÀ TRÙN QUẾ ĐẾN CHỈ TIÊU THÂN THỊT GÀ TA GÒ CÔNG

 • Tác giả : Quách Thị Thanh Tâm,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm: 2020-07

KHẢO SÁT TÍNH ỔN ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT DỰA TRÊN TIÊU CHUẨN ROUTH - HURWITZ

 • Tác giả : Phạm Thanh Tùng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm: 2020-07

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TỦ LƯU TRỮ MÁU DÙNG THUẬT TOÁN PID VÀ MCU - MSP430

 • Tác giả : Lương Hoài Thương,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm: 2020-07

TWO WHEELED SELF- BALANCING VEHICLE ROBOT (XE ROBOT HAI BÁNH TỰ CÂN BẰNG)

 • Tác giả : Mai Nhật Thiên,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm: 2020-07