Sách xuất bản

Tổng số: 60

Logic học

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2023

Tác giả: Phùng Thế Tuấn, Phạm Huy Tư, Văn Kim Tố

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Giáo trình Động lực học ô tô

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2022

Tác giả: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2022

Tác giả: Lê Thị Tâm, Nguyễn Việt Thanh, Phan Hoàng Mau

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Internet vạn vật

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2022

Tác giả: Phan Anh Cang, Trần Phan An Trường, Trần Thái Bảo

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nghiệp vụ Bar

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Tác giả: Trương Thị Trang

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Cơ học lý thuyết

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Tác giả: Phan Hữu Hoàng

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Tiếng Anh chuyên ngành Công tác xã hội

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Tác giả: Trần Đại Phước

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Đạo đức nghề Công tác xã hội

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Tác giả: Trần Đại Phước

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Ôn luyện thi chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ B1-B2

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Tác giả: Phan Huỳnh Nhật Thanh, Lê Văn Điệp (Thành viên ngoài trường/khác: Phạm Hoàng Quyên)

Đơn vị: Trung tâm Ngoại ngữ
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 35

Số truy cập trong tháng: 42215

Tổng số truy cập: 1306561

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn