Thông báo

Tổng số: 33
23-05-2023

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Long năm 2023 - 2024

Sở Khoa học và Công nghệ phát hành công văn số 205/SKHCN-QLKH ngày 10/3/2023 về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Long năm 2023. Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

22-05-2023

Giải thưởng ASPIRE 2023:"Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn diện vì một môi trường tự cường và bền vững"

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được thông báo của Ban Thư ký APEC về việc đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng APEC về Đổi mới, Nghiên cứu và Giáo dục năm 2023(ASPIRE 2023). Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

28-04-2023

Hội thảo khoa học Chủ đề: “CÁC VẤN ĐỀ VỀ RUNG ĐỘNG, ĐỒNG TRỤC VÀ CÂN BẰNG ĐỘNG TRONG KỸ THUẬT”

Kính gửi quý thầy cô và các nhà Khoa học thông tin về Hội thảo khoa học tại Hội trường B lúc 8g00 ngày 7/5/2023 Kính mời quý thầy cô và sinh viên đến dự và trao đổi thảo luận!

26-04-2023

Họp hội đồng thẩm định Giáo trình năm 2023, ngày 26/4/2023 (tác giả Phạm Thanh Tùng)

Lịch họp từ 16g00, tại Phòng C1.06 Hội đồng họp ngay sau khi kết thúc cuộc họp của Hội đồng trước đó.

26-04-2023

Họp hội đồng thẩm định Giáo trình biên soạn ngày 26/4/2023 (tác gải Nguyễn Tấn Nó)

Lịch họp từ 15g00, tại Phòng C1.06 Hội đồng họp ngay sau khi kết thúc cuộc họp của Hội đồng trước đó.

26-04-2023

Họp hội đồng Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường ngày 26/4/2023

Lịch họp lúc 14g00, tại Phòng C1.06

19-04-2023

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia cho năm 2024 - hạn nộp 24/4/2023

Kính gửi quý thầy cô và các nhà khoa học CV97 của Bộ LĐTBXH về việc thông báo đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2024 về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa để hỗ trợ doanh nghiệp

30-03-2023

Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 14: The 14th International Conference on Ad Hoc Networks - AdHocNets 2023

Kính gửi quý thầy cô và các nhà khoa học thông báo của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 14 vào tháng 10/2023. Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

27-03-2023

Hội nghị Khoa học Công nghệ Cơ khí toàn quốc lần thứ VII - 2023

Kính gửi các nhà khoa học Thông báo số 1 của Ban tổ chức Hội nghị.

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 132

Số truy cập trong tháng: 42312

Tổng số truy cập: 1306658

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn