Văn bản

# Tên biểu mẫu File
1 Đề xuất nhiệm vụ KHCN 2021 Tải file
2 Thuyết minh đề tài Tải file
3 Thông tư.90.BTC.về KH&CN Tải file
4 Thông tư.55.2015.TTLT.BTC.BKHCN Tải file
5 Thông tư.45_2020_TT_BGDĐT.KHCN Tải file
6 Thông tư.27.2015.TTLT.BKHCN.BTC Tải file
7 Thông tư.22_2011_TT-BGDĐT về KHCN Tải file
8 Thông tư.04.2015.TT.BKHCN Tải file
9 Thông tư 37 - Bộ KHCN Tải file
10 Thông tư 22_2011_TT-BGDDT Tải file
11 Thông tư 19 qui định hoạt động sinh viên-nghiên cứu khoa học Tải file
12 Thông tư - Bộ giáo dục đào tạo.Số 19./2012 Tải file
13 Thông báo thống kê thành tích NCKH 2021 Tải file
14 Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa, lần thứ VIII, năm 2020-2021 Tải file
15 Thể lệ bài viết TTKH 2020 Tải file
16 QĐ.TTg.2004 Tải file
17 Quyết định quản lý thông tin khoa học Tải file
18 Quyết định nghiên cứu mạnh 20.4.2021 Tải file
19 Quyết định giao đề tài KH&CN Tải file
20 Quyết định giao đề tài 4/2021 Tải file
21 Quyết định giao đề tài 2021 GV Tải file
22 Quyết định công nhận đề tài 2019-2020 Tải file
23 Quyết định công nhận đề tài 10/2020 Tải file
24 Quyết định công nhận đề tài 1/2021 Tải file
25 Quyết định công nhận sản phẩm NCKH tháng 7/2020 Tải file
26 Quy định chấm điểm Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa Tải file
27 Quy trình quản lý đề tài/dự án KH&CN 2020 Tải file
28 Phiếu đăng ký đề tài Tải file
29 Nghiên cứu khoa học Sinh viên 2020 Tải file
30 Nghị.định.54.2016.ND.CP.về.KH&CN Tải file
31 Nghị.định 99.2014.KHCN Tải file
32 Mẫu quyết định công nhận sản phẩm NCKH 2019-2020 Tải file
33 Mẫu phản biện bài báo Thông tin Khoa học Tải file
34 Mẫu 05-HTQT. DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐOÀN CT Tải file
35 Mẫu 04-HTQT. ĐƠN XIN ĐI CT Tải file
36 Lĩnh vực Nghiên cứu Khoa học Tải file
37 Ký kết hợp tác - Trường ĐHSPKT Vĩnh Long và SGD-ĐT Tải file
38 Kế hoạch-Nhập dữ liệu phần mềm QLKH 2021 Tải file
39 Kế hoạch-Hội thảo khoa học 2021 Tải file
40 Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ 2020-2021 Tải file
41 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý khoa học Tải file
42 Công văn Bộ LĐ-TB-XH Tải file
43 Chương trình nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường Tải file
44 BM-NC-31-00-Báo cáo KQ đi công tác Tải file
45 Bìa thuyết minh đề tài Tải file
46 Bảng phân loại lĩnh vực khoa học và công nghệ Tải file
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 515

Số truy cập trong tháng: 239545

Tổng số truy cập: 820503

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn