Bài tham luận khoa học

Tổng số: 40

Nghiên cứu một số thông số kỹ thuật của thiết bị cô đặc mật ong kiểu chân không dạng ống phối hợp công nghệ siêu âm

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Cơ điện nông nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Thời gian: 15-05-2023

Tác giả: Đặng Thanh Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

SELF-STUDY ABILITIES OF STUDENTS AT VINH LONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EDUCATION

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY (UEH) COLLEGE OF ECONOMICS, LAW AND GOVERNMENT (CELG) THE 1ST CONFERENCE ON INNOVATIVE PHILOSOPHY AND LAW (IPL 2022) “Rethinking Life and Normative Order in a World of Conflicting Values: Transdisciplinary Perspectives from Asia”

Thời gian: 14-12-2022

Tác giả: Phạm Huy Tư, Lê Văn Điệp, Nguyễn Minh Sang, Hồ Minh Trung

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Scientific Research Capacity of Students at Vinh Long University of Technology Education

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY (UEH) COLLEGE OF ECONOMICS, LAW AND GOVERNMENT (CELG) THE 1ST CONFERENCE ON INNOVATIVE PHILOSOPHY AND LAW (IPL 2022) “Rethinking Life and Normative Order in a World of Conflicting Values: Transdisciplinary Perspectives from Asia”

Thời gian: 14-12-2022

Tác giả: Phạm Huy Tư, Nguyễn Minh Sang, Lê Văn Điệp

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Language situation in the workplace of Teochew community in Soc Trang province (Cảnh huống ngôn ngữ trong môi trường công việc của người Triều Châu tỉnh Sóc Trăng)

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: 5th International Conference on Vietnamese and Taiwanese Studies (Hội thảo quốc tế về Việt Nam Học và Đài Loan Học lần thứ V)

Thời gian: 19-11-2022

Tác giả: Trương Thuận Lợi

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Lựa chọn ngôn ngữ/phương ngữ của người Triều Châu ở Sóc Trăng trong giao tiếp với bề trên tại thế và bề trên siêu nhiên

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: 第二屆越南文化國際學術研討會:越南華人的民間信仰 Hội thảo khoa học Quốc tế văn hóa Việt Nam lần thứ 2 năm 2022 - Tín ngưỡng dân gian của người Hoa ở Việt Nam

Thời gian: 15-10-2022

Tác giả: Trương Thuận Lợi

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Synchronous Control of Dual Motor With Master-Slave and Cross-Coupling Methods

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: The 6th International Conference on Green Technology and Sustainable Development

Thời gian: 30-07-2022

Tác giả: Mai Nhật Thiên (Thành viên ngoài trường/khác: Lê Công Kỳ Vọng_DH SPKT Hồ Chí Minh ( Tác giả chính), Trần Đức Thiện_DH SPKT Hồ Chí Minh)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUAN TRẮC CẢNH BÁO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC ĐBSCL

Cấp bài tham luận: Cấp Tỉnh

Tên hội thảo: THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT- TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Thời gian: 18-05-2022

Tác giả: Lê Hoàng Anh, Lê Hữu Toàn, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Tấn Nó

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù từ đặc sản ẩm thực tỉnh Vĩnh Long

Cấp bài tham luận: Cấp Tỉnh

Tên hội thảo: Giải pháp phát triển du lịch Vĩnh Long trở thành ngành kinh tế quan trọng đến năm 2025, định hướng 2030.

Thời gian: 24-04-2022

Tác giả: Tô Minh Thắng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù từ đặc sản ẩm thực tỉnh Vĩnh Long

Cấp bài tham luận: Cấp Tỉnh

Tên hội thảo: Giải pháp phát triển du lịch Vĩnh Long trở thành ngành kinh tế quan trọng đến năm 2025, định hướng 2030.

Thời gian: 22-04-2022

Tác giả: Nguyễn Diễm Phúc

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Kỳ thi IELTS quốc tế sự chuẩn bị cần thiết cho học sinh bậc trung học phổ thông

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: " Kỳ thi IELTS quốc tế - Điều kiện miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển đại học"

Thời gian: 22-04-2022

Tác giả: Lê Văn Điệp

Đơn vị: Trung tâm Ngoại ngữ
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 146

Số truy cập trong tháng: 42326

Tổng số truy cập: 1306672

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn