Tin tức hợp tác quốc tế

Tổng số: 1

Một số thành tựu hợp tác quốc tế của Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Công tác hợp tác và hội nhập quốc tế sâu, rộng về giáo dục và đào tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Trong những năm qua, công tác này đã được thực hiện một cách chủ động, góp phần làm phong phú và sâu sắc thêm hoạt động đối ngoại của Nhà trường

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 274

Số truy cập trong tháng: 5675

Tổng số truy cập: 40047

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn