Tin tức hợp tác quốc tế

Tổng số: 4

Farewell ceremony for transferring high quality students to Tongmyong University - Korea

On the morning of March 15, 2023, Vinh Long University of Technology Education (VLUTE) held the farewell ceremony for transferring students of the high quality 2-plus-2 training program to Tongmyong University, Korea to continue their learning in Phase 2

Signing the MOU with Greenfeed Vietnam Corporation

On the morning of March 22, 2023, Vinh Long University of Technology Education (VLUTE) signed the Memorandum of Understanding with GREENFEED Vietnam Corporation.

Signing cooperation agreements with Vietravel Can Tho and Van Phat Riverside

On the morning of March 14, 2023, Vinh Long University of Technology Education (VLUTE) signed cooperation agreements with Vietravel Can Tho Branch and Van Phat Riverside Hotel & Restaurant.

Một số thành tựu hợp tác quốc tế của Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Công tác hợp tác và hội nhập quốc tế sâu, rộng về giáo dục và đào tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Trong những năm qua, công tác này đã được thực hiện một cách chủ động, góp phần làm phong phú và sâu sắc thêm hoạt động đối ngoại của Nhà trường

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 145

Số truy cập trong tháng: 42325

Tổng số truy cập: 1306671

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn