Văn bản - biểu mẫu hợp tác quốc tế

# Tên biểu mẫu File
1 QUY ĐỊNH HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI Tải file
2 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HTQT CỦA VLUTE Tải file
3 QT-NC-03 Tổ chức đoàn đi CT nước ngoài (QLKH) Tải file
4 QT-NC-02 Tiếp đón đoàn khách QT (QLKH) Tải file
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 26

Số truy cập trong tháng: 42206

Tổng số truy cập: 1306552

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn