Bài tham luận khoa học

Tổng số: 2

Tầm quan trọng của công tác xã hội trong bệnh viện trong giai đoạn hiện nay

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Kỷ yếu hội thảo: Dịch vụ công tác xã hội trong bệnh viện – Trường ĐH Lao động – xã hội (Cơ sở 2)

Thời gian: 28-10-2021

Tác giả: Đinh Trần Kim Ngân

Đơn vị: Khác

Tổng quan về các mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Hội thảo khoa học phát triển nghề CTXH ở TP.HCM trong bối cảnh hiện nay

Thời gian: 07-12-2020

Tác giả: Đinh Trần Kim Ngân

Đơn vị: Khác
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 320

Số truy cập trong tháng: 83248

Tổng số truy cập: 430025

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn