Hướng dẫn khoa học

Tổng số: 24

KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ĐẦU RA CỦA ĐỘNG CƠ XE GẮN MÁY CHUYỂN ĐỔI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU CỒN ETHANOL

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: ĐẶNG THANH PHONG

Thời gian tốt nghiệp: 10-2020

Người hướng dẫn: Đặng Duy Khiêm

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: NGUYỄN NHỰT TÂN

Thời gian tốt nghiệp: 10-2020

Người hướng dẫn: Đặng Duy Khiêm

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng đường đến độ bền vỏ cầu chủ động trên xe tải 1,25 tấn

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Tô Ngọc Luật

Thời gian tốt nghiệp: 11-2020

Người hướng dẫn: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Xây dựng mô hình xác định tải trọng động lên vỏ cầu xe tải 1,25 tấn

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Phan Thanh Tùng

Thời gian tốt nghiệp: 11-2020

Người hướng dẫn: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Xây dựng mô hình xác định tải trọng động lên khung sát xi xe tải 1,25 tấn

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Lê Ngọc Minh Tân

Thời gian tốt nghiệp: 11-2020

Người hướng dẫn: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng đường đến độ bền khung xe tải 1,25 tấn

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Nguyễn Quốc Thịnh

Thời gian tốt nghiệp: 11-2020

Người hướng dẫn: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu tính toán, thiết kế và chế tạo thiết bị làm đất và lên liếp trồng hành tím

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Nguyễn Hải Đăng

Thời gian tốt nghiệp: 11-2020

Người hướng dẫn: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng bề mặt cánh turbine khi gia công trên máy phay CNC 5 trục

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Nguyễn Chí Thông

Thời gian tốt nghiệp: 11-2020

Người hướng dẫn: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp thiết kế đến độ chính xác bề mặt cánh Turbine

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Đặng Thanh Tâm

Thời gian tốt nghiệp: 11-2020

Người hướng dẫn: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỔI BỘ CHẾ HÒA KHÍ SANG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ TRÊN XE GẮN MÁY HONDA WAVE ALPHA 110

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: NGUYỄN MINH NUỐL

Thời gian tốt nghiệp: 05-2021

Người hướng dẫn: Đặng Duy Khiêm

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 40

Số truy cập trong tháng: 34831

Tổng số truy cập: 1030419

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn