Giới thiệu

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

• LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

     Tiền thân của Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế là Phòng Quản lý khoa học và Thực tập sản xuất. Phòng đã nhiều lần được tách, nhập và đổi tên và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với từng giai đoạn xây dựng và phát triển của nhà trường. Cùng với việc thành lập trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, ngày 21 tháng 12 năm 2013, Phòng được đổi tên thành Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế như hiện nay.
     Website: http://qlkh.vlute.edu.vn/
     Điện thoại: (+84)270 3862457

 

• CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

     Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và tư vấn cho các đơn vị trong trường về việc tổ chức và quản lý:
Hoạt động khoa học công nghệ
     Ứng dụng, chuyển giao và hợp tác sản xuất về khoa học công nghệ
     Hoạt động hợp tác quốc tế

 

• NHÂN SỰ

STT Họ tên Chức danh/Chức vụ Email
1  TS. Trần Bá Luân  Trưởng phòng  luantb@vlute.edu.vn
2  TS. Phạm Huy Tư  Giảng viên  tuph@vlute.edu.vn
3  ThS. Nguyễn Thị Anh Thư  Giảng viên  thunta@vlute.edu.vn

 

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 98

Số truy cập trong tháng: 42278

Tổng số truy cập: 1306624

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn