? ti KH&CN

Xem t?t c? ≫

Ảnh hưởng của sóng siêu âm đến thời gian tồn trữ, chất lượng và hoạt tính chống oxy hóa của trái đậu bắp sau thu hoạch

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2022

Thành viên: Nguyễn Trung Trực (Thành viên ngoài trường/khác: Sinh Viên Ôn Tiểu Phương, Sinh Viên Cao Tấn Pul)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Ảnh hưởng của vi khuẩn lactic và Bacillus lên sự phát triển của nấm Colletotrichum sp. trên trái ớt sau thu hoạch

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2022

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng Gấm

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Ghi chú: Đề tài đang đề xuất

Giải pháp giảm thiểu tình trạng bỏ học của sinh viên trường ĐH SPKT Vĩnh Long (2021.CTSV.15)

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 07-2022

Thành viên: Nguyễn Thành Nhân, Hồ Minh Trung, Phạm Huy Tư, Phùng Thế Tuấn, Nguyễn Thanh Hoàng, Thạch Thị Sô Chét, Trần Văn Diễn

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Bi bo khoa h?c

Xem t?t c? ≫

Effect of different ultrasound‑assisted process modes on extraction yield and molecular characteristics of pepsin‑soluble collagen from Asian Bullfrog skin

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2023

Thành viên: Trần Hồng Quân (Thành viên ngoài trường/khác: Sylvia Indriani, Soottawat Benjakul, Azis Boing Sitanggang, Manat Chaijan, Pensiri Kaewthong, Tanyamon Petcharat, Supatra Karnjanapratum)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Effect of the calcination temperature of the FTO/PbS cathode on the performance of a quantum dot-sensitized solar cell

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2023

Thành viên: Hà Thanh Tùng

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Tam giáo trong phong tục tang ma của người Hoa Triều Châu ở Sóc Trăng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2023

Thành viên: Trương Thuận Lợi

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Research on advancing chromatic reproduction and luminosity of a WLED using triple-layer remote phosphor arrangement.

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2023

Thành viên: Hà Thanh Tùng

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Sch xu?t b?n

Xem t?t c? ≫

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2022

Tác giả: Lê Thị Tâm, Nguyễn Việt Thanh, Phan Hoàng Mau

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Internet vạn vật

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2022

Tác giả: Phan Anh Cang, Trần Phan An Trường, Trần Thái Bảo

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Sinh học đại cương

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Tác giả: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Cơ học lý thuyết

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Tác giả: Phan Hữu Hoàng

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Tiếng Anh chuyên ngành Công tác xã hội

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Tác giả: Trần Đại Phước

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Bi tham lu?n khoa h?c

Xem t?t c? ≫

Scientific Research Capacity of Students at Vinh Long University of Technology Education

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY (UEH) COLLEGE OF ECONOMICS, LAW AND GOVERNMENT (CELG) THE 1ST CONFERENCE ON INNOVATIVE PHILOSOPHY AND LAW (IPL 2022) “Rethinking Life and Normative Order in a World of Conflicting Values: Transdisciplinary Perspectives from Asia”

Thời gian: 14-12-2022

Tác giả: Phạm Huy Tư, Nguyễn Minh Sang, Lê Văn Điệp

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

SELF-STUDY ABILITIES OF STUDENTS AT VINH LONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EDUCATION

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY (UEH) COLLEGE OF ECONOMICS, LAW AND GOVERNMENT (CELG) THE 1ST CONFERENCE ON INNOVATIVE PHILOSOPHY AND LAW (IPL 2022) “Rethinking Life and Normative Order in a World of Conflicting Values: Transdisciplinary Perspectives from Asia”

Thời gian: 14-12-2022

Tác giả: Phạm Huy Tư, Lê Văn Điệp, Nguyễn Minh Sang, Hồ Minh Trung

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Language situation in the workplace of Teochew community in Soc Trang province (Cảnh huống ngôn ngữ trong môi trường công việc của người Triều Châu tỉnh Sóc Trăng)

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: 5th International Conference on Vietnamese and Taiwanese Studies (Hội thảo quốc tế về Việt Nam Học và Đài Loan Học lần thứ V)

Thời gian: 19-11-2022

Tác giả: Trương Thuận Lợi

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Lựa chọn ngôn ngữ/phương ngữ của người Triều Châu ở Sóc Trăng trong giao tiếp với bề trên tại thế và bề trên siêu nhiên

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: 第二屆越南文化國際學術研討會:越南華人的民間信仰 Hội thảo khoa học Quốc tế văn hóa Việt Nam lần thứ 2 năm 2022 - Tín ngưỡng dân gian của người Hoa ở Việt Nam

Thời gian: 15-10-2022

Tác giả: Trương Thuận Lợi

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Synchronous Control of Dual Motor With Master-Slave and Cross-Coupling Methods

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: The 6th International Conference on Green Technology and Sustainable Development

Thời gian: 30-07-2022

Tác giả: Mai Nhật Thiên (Thành viên ngoài trường/khác: Lê Công Kỳ Vọng_DH SPKT Hồ Chí Minh ( Tác giả chính), Trần Đức Thiện_DH SPKT Hồ Chí Minh)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

H?i d?ng d? ti khoa h?c

Xem t?t c? ≫

Điều khiển vị trí cơ nhân tạo khí nén sử dụng bộ điều khiển mờ PD+I

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Xét chọn

Thời gian tổ chức: 24-08-2022

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Mai Nhật Thiên

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Đánh giá tác động của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với nền kinh tế tỉnh Vĩnh Long

Cấp hội đồng: Ngoài trường cơ sở

Loại hội đồng: Nghiệm thu

Thời gian tổ chức: 19-08-2022

Thành viên: Nguyễn Nghiêm Thái Minh

Đơn vị: Khoa Kinh tế - Luật

Phân lập và tuyển chọn xạ khuẩn có hoạt tính đối kháng vi khuẩn gây bệnh trên cá tra

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Nghiệm thu

Thời gian tổ chức: 31-07-2022

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Thiết kế và chế tạo gia công chính xác

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Nghiệm thu

Thời gian tổ chức: 27-07-2022

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Mai Nhật Thiên

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Chế tạo và điều khiển mobile robot

Cấp hội đồng: Trường/cơ sở

Loại hội đồng: Nghiệm thu

Thời gian tổ chức: 27-07-2022

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Mai Nhật Thiên

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

H?i d?ng lu?n van/lu?n n

Xem t?t c? ≫

Xây dựng mô hình Động lực học và khảo sát hiệu quả phanh ôtô Toyota Vios 1.5G

Cấp hội đồng: Luận văn Thạc sĩ

Loại hội đồng: Bảo vệ

Thời gian tổ chức: 12-12-2022

Thành viên: Cao Hùng Phi, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu tính toán nâng cao hiệu quả phanh chính trên xe tải 2,5 tấn tại đồng bằng sông Cửu Long

Cấp hội đồng: Luận văn Thạc sĩ

Loại hội đồng: Bảo vệ

Thời gian tổ chức: 12-12-2022

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Khảo sát sự ảnh hưởng của các thông số góc đặt bánh xe đến ổn định chuyển động của ô tô

Cấp hội đồng: Luận văn Thạc sĩ

Loại hội đồng: Bảo vệ

Thời gian tổ chức: 19-06-2022

Thành viên: Cao Hùng Phi, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu hệ thống treo ô tô điện TESLA

Cấp hội đồng: Luận văn Thạc sĩ

Loại hội đồng: Bảo vệ

Thời gian tổ chức: 19-06-2022

Thành viên: Lương Văn Vạn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Thanh Quang)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu, tính toán và xác định giải pháp nâng cao độ bền của khung xương xe khách 46 chỗ SAMCO - BE4

Cấp hội đồng: Luận văn Thạc sĩ

Loại hội đồng: Bảo vệ

Thời gian tổ chức: 19-06-2022

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

H?i d?ng ph?n bi?n sch/bo

Xem t?t c? ≫

HỆ THỐNG TƯỚI TỰ ĐỘNG CHO RAU NGẮN NGÀY AUTOMATIC IRRIGATION SYSTEM FOR SHORT DAY VEGETABLES

Cấp hội đồng: Bài báo cấp Trường

Loại hội đồng: Báo

Thời gian tổ chức: 21-07-2022

Thành viên: Mai Nhật Thiên

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Sách tham khảo: Đạo đức nghề Công tác xã hội

Cấp hội đồng: Sách xuất bản Quốc gia

Loại hội đồng: Sách

Thời gian tổ chức: 20-12-2021

Thành viên: Đinh Trần Kim Ngân

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

PHÁT HIỆN TÌNH TRẠNG NGỦ GẬT CỦA NGƯỜI LÁI XE, VLUTE260821

Cấp hội đồng: Bài báo cấp Trường

Loại hội đồng: Báo

Thời gian tổ chức: 04-10-2021

Thành viên: Lê Hoàng An

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

PHÂN LOẠI CÁC TỔN THƯƠNG THƯỜNG GẶP Ở GAN DỰA VÀO CHỈ SỐ HOUNSFIELD VÀ KỸ THUẬT HỌC SÂU Mã số : VLUTE300821

Cấp hội đồng: Bài báo cấp Trường

Loại hội đồng: Báo

Thời gian tổ chức: 04-10-2021

Thành viên: Lê Hoàng An

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Thiết kế, chế tạo máy nhỏ keo đầu dây giày tự động

Cấp hội đồng: Bài báo cấp Quốc gia

Loại hội đồng: Báo

Thời gian tổ chức: 15-09-2021

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Hu?ng d?n khoa h?c

Xem t?t c? ≫

Nghiên cứu ảnh hưởng của mômen động cơ đến độ bền mỏi trục các đăng xe tải nhẹ

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Lương Văn Đen

Thời gian tốt nghiệp: 08-2022

Người hướng dẫn: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu động lực học quay vòng của ô tô tải nhẹ

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Nguyễn Đức Hải

Thời gian tốt nghiệp: 08-2022

Người hướng dẫn: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu tính êm dịu xe khách 16 chổ sử dụng tại Việt Nam

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Phạm Thành Luân

Thời gian tốt nghiệp: 08-2022

Người hướng dẫn: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng hệ thống treo đến tải trọng động xe tải ba cầu

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Phan Chương Anh Khôi

Thời gian tốt nghiệp: 08-2022

Người hướng dẫn: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Ảnh hưởng của thành phần Hydro đến tốc độ cháy tầng và thời gian cháy của hỗn hợp nhiên liệu Mêtan-Hydro-Không khí

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Nguyễn Kiên Cường

Thời gian tốt nghiệp: 08-2022

Người hướng dẫn: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

S? h?u tr tu?

Xem t?t c? ≫
Chua c d? li?u

Gi?i thu?ng khoa h?c

Xem t?t c? ≫

Mô hình điều khiển cánh tay Robot 5 bậc sử dụng Visual studio

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2022

Thành viên: Mai Nhật Thiên, Trần Thị Tố Loan, Châu Trung Tín

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Xây dựng phần mềm quản lý khoa học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2021

Thành viên: Trần Hồ Đạt, Phạm Huy Tư, Lê Hoàng An

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

MÔ HÌNH KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2021

Thành viên: Nguyễn Nhựt Tân

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

MÔ HÌNH KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2021

Thành viên: Võ Trọng Hữu

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

MÔ HÌNH KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH

Cấp giải thưởng: Cấp Tỉnh

Năm đoạt giải: 2021

Thành viên: Đặng Duy Khiêm

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 70

Số truy cập trong tháng: 34861

Tổng số truy cập: 1030449

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn