Hướng dẫn khoa học

Tổng số: 28

Nghiên cứu ảnh hưởng của mômen động cơ đến độ bền mỏi trục các đăng xe tải nhẹ

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Lương Văn Đen

Thời gian tốt nghiệp: 08-2022

Người hướng dẫn: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu động lực học quay vòng của ô tô tải nhẹ

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Nguyễn Đức Hải

Thời gian tốt nghiệp: 08-2022

Người hướng dẫn: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu tính êm dịu xe khách 16 chổ sử dụng tại Việt Nam

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Phạm Thành Luân

Thời gian tốt nghiệp: 08-2022

Người hướng dẫn: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng hệ thống treo đến tải trọng động xe tải ba cầu

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Phan Chương Anh Khôi

Thời gian tốt nghiệp: 08-2022

Người hướng dẫn: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nâng cao chất lượng đội ngũ Giáo viên ở các trường tiểu học huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Vũ Hoàng Long

Thời gian tốt nghiệp: 08-2022

Người hướng dẫn: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Khác

Phát triển đội ngũ tổ trưởng tổ chuyên môn ở các trường trung học cơ sở quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Đoàn Đức Vĩnh

Thời gian tốt nghiệp: 08-2022

Người hướng dẫn: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Khác

Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường tiểu học thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Nguyễn Thị Quế Hương

Thời gian tốt nghiệp: 12-2022

Người hướng dẫn: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Khác

Quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh tại các trường tiểu học thành phố Vĩnh Long

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Võ Thành Như Mai

Thời gian tốt nghiệp: 12-2022

Người hướng dẫn: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Khác
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 84

Số truy cập trong tháng: 42264

Tổng số truy cập: 1306610

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn