Hướng dẫn khoa học

Trang chủ Hướng dẫn khoa học Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp thiết kế đến độ chính xác bề mặt cánh Turbine

# Chi tiết
Tên đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp thiết kế đến độ chính xác bề mặt cánh Turbine
Loại đề tài hướng dẫn Luận văn thạc sĩ
Tên người được hướng dẫn Đặng Thanh Tâm
Chuyên ngành đào tạo
Mã ngành đào tạo
Trường 148/QĐ-ĐHSPKTVL-ĐT 26/11/2020
Thời gian tốt nghiệp 11-2020
Người hướng dẫn Lê Hồng Kỳ
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các hướng dẫn khoa học liên quan

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng bề mặt cánh turbine khi gia công trên máy phay CNC 5 trục

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Nguyễn Chí Thông

Thời gian tốt nghiệp: 11-2020

Người hướng dẫn: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng đường đến độ bền khung xe tải 1,25 tấn

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Nguyễn Quốc Thịnh

Thời gian tốt nghiệp: 11-2020

Người hướng dẫn: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Xây dựng mô hình xác định tải trọng động lên khung sát xi xe tải 1,25 tấn

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Lê Ngọc Minh Tân

Thời gian tốt nghiệp: 11-2020

Người hướng dẫn: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu tính toán, thiết kế và chế tạo thiết bị làm đất và lên liếp trồng hành tím

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Nguyễn Hải Đăng

Thời gian tốt nghiệp: 11-2020

Người hướng dẫn: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Xây dựng mô hình xác định tải trọng động lên vỏ cầu xe tải 1,25 tấn

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Phan Thanh Tùng

Thời gian tốt nghiệp: 11-2020

Người hướng dẫn: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 77

Số truy cập trong tháng: 22141

Tổng số truy cập: 164575

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn