Hướng dẫn khoa học

Tổng số: 3

Nghiên cứu tính toán, thiết kế và chế tạo thiết bị làm đất và lên liếp trồng hành tím

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Nguyễn Hải Đăng

Thời gian tốt nghiệp: 11-2020

Người hướng dẫn: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng bề mặt cánh turbine khi gia công trên máy phay CNC 5 trục

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Nguyễn Chí Thông

Thời gian tốt nghiệp: 11-2020

Người hướng dẫn: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp thiết kế đến độ chính xác bề mặt cánh Turbine

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Đặng Thanh Tâm

Thời gian tốt nghiệp: 11-2020

Người hướng dẫn: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 482

Số truy cập trong tháng: 33465

Tổng số truy cập: 1029053

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn