Hướng dẫn khoa học

Tổng số: 28

KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỔI BỘ CHẾ HÒA KHÍ SANG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ TRÊN XE GẮN MÁY HONDA WAVE ALPHA 110

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: NGUYỄN MINH NUỐL

Thời gian tốt nghiệp: 05-2021

Người hướng dẫn: Đặng Duy Khiêm

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Huỳnh Trần Khánh Long

Thời gian tốt nghiệp: 07-2021

Người hướng dẫn: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Nguyễn Thị Hài

Thời gian tốt nghiệp: 07-2021

Người hướng dẫn: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Phát triển Đội ngũ giáo viên ở các Trường mầm non tư thục Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Nguyễn Thị Nghiệm

Thời gian tốt nghiệp: 08-2021

Người hướng dẫn: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng đường đến dao động của xe tải nhẹ

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Huỳnh Nhật Thanh

Thời gian tốt nghiệp: 12-2021

Người hướng dẫn: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu động lực học quá trình phanh ô tô tải 1.25 tấn

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Lê Minh Phụng

Thời gian tốt nghiệp: 12-2021

Người hướng dẫn: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Quản lý hoạt động Tự đánh giá của các trường Trung học cơ sở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Lưu Tấn Kiên

Thời gian tốt nghiệp: 03-2022

Người hướng dẫn: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Quản lý nhà trường mầm non theo cách tiếp cận văn hóa tổ chức tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Nguyễn Hữu Duyên

Thời gian tốt nghiệp: 03-2022

Người hướng dẫn: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Quản lí dạy học theo tiếp cận CIPO ở accs trường tiểu học Thành phố Vĩnh long, tỉnh Vĩnh Long

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Huỳnh Thanh Thùy

Thời gian tốt nghiệp: 03-2022

Người hướng dẫn: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Ảnh hưởng của thành phần Hydro đến tốc độ cháy tầng và thời gian cháy của hỗn hợp nhiên liệu Mêtan-Hydro-Không khí

Loại đề tài: Luận văn thạc sĩ

Người được hướng dẫn: Nguyễn Kiên Cường

Thời gian tốt nghiệp: 08-2022

Người hướng dẫn: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 82

Số truy cập trong tháng: 42262

Tổng số truy cập: 1306608

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn