Đề tài/dự án KH & CN

Tổng số: 12

Định dạng thẻ nhớ MMC Siemens và sửa chữa mô hình S7-300

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Châu Trung Tín, Mai Nhật Thiên, Trần Thị Tố Loan, Bùi Thanh Hiếu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

HỆ THỐNG GIÁM SÁT MÔ HÌNH CHIẾT RÓT VÀ ĐÓNG NẮP CHAI TỰ ĐỘNG

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Mai Nhật Thiên

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2747

Số truy cập trong tháng: 41126

Tổng số truy cập: 364298

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn