Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống sấy nông sản sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt.

# Chi tiết
Tên đề tài Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống sấy nông sản sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt.
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu Đề tài đang thực hiện
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 02-2018 / 02-2019
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Bùi Quang Huy, Nguyễn Văn Bền, Đặng Thành Tựu, Nguyễn Thái Sơn
Đơn vị Khoa Điện - Điện tử
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Biên Soạn Ngân Hàng Câu hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý Đại Cương

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 06-2014

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Thiết kế chế tạo máy Scan 3D laser

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2021

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Lê Hữu Toàn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Hải Đăng)

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Ghi chú: Đề tài đang đề xuất

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 254

Số truy cập trong tháng: 83182

Tổng số truy cập: 429959

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn