Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Chế tạo mô hình thiết bị sấy nông sản kiểu mẻ sử dụng năng lượng mặt trời.

# Chi tiết
Tên đề tài Chế tạo mô hình thiết bị sấy nông sản kiểu mẻ sử dụng năng lượng mặt trời.
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu Đề tài đang thực hiện
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 08-2016 / 08-2018
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Đặng Thanh Sơn, Đặng Thành Tựu
Đơn vị Khoa Điện - Điện tử
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Ứng dụng x – quang trong chẩn đoán và điều trị bệnh trên hệ sinh dục của chó, mèo cái tại bệnh xá thú y trường Đại học Cần Thơ

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Trương Phúc Vinh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

Robot đa năng

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

KIểm soát dao động của chất lỏng bằng phương pháp Input shaping

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2019

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 152

Số truy cập trong tháng: 407

Tổng số truy cập: 70632

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn