Bài báo khoa học

Tổng số: 481

Một số giải pháp đảm bảo nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Tô Tuấn An, Huỳnh Thị Dư

Đơn vị: Khoa Kinh tế - Luật

ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT BÁM CÔNG SUẤT DỰA VÀO HÀM HYPERBOLIC TANGENT MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ NGUỒN KÉP

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Nguyễn Việt Trung

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Phẩm chất, năng lực cần thiết của người tổ trưởng chuyên môn trong môi trường khoa học công nghệ tiên tiến

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Phân loại và khoanh vùng 14 loại tổn thương phổi sử dụng mạng Nơ ron

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Trần Quốc Thịnh

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Phân tích chuyển vị theo phương đứng của bánh xe di chuyển trên tấm nổi bằng phương pháp kết hợp phần tử chuyển động và phần tử biên

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Dương Chung Nguyện (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Nhật Tân, Nguyễn Tấn Hưng)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu độ lún ổn định của nền gia cố cọc xi măng đất

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Phan Hữu Hoàng

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

THE SWINGING SENSORLESS ANTI-SWING CONTROL FOR THE AUTOMATIC GANTRY CRANE SYSTEM

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Mai Nhật Thiên, Lương Hoài Thương, Huỳnh Thanh Tường, Lê Minh Thành

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Tự chủ đại học đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Hồ Minh Trung, Phạm Minh Trí

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Bài toán nhiệt ngược thời gian thuần nhất trên đoạn bị chặn

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Phạm Minh Trí, Nguyễn Thành Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 225

Số truy cập trong tháng: 83153

Tổng số truy cập: 429930

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn