Bài báo khoa học

Tổng số: 2

Một số giải pháp đảm bảo nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Tô Tuấn An, Huỳnh Thị Dư

Đơn vị: Khoa Kinh tế - Luật

So sánh kỹ thuật điều khiển tuyến tính hóa vào ra và phương pháp cuốn chiếu cho động cơ không đồng bộ

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2021

Thành viên: Huỳnh Thanh Tường, Huỳnh Thị Dư, Lương Hoài Thương, Mai Nhật Thiên, Bùi Thị Kim Huệ (Thành viên ngoài trường/khác: Ngô Bích Nên)

Đơn vị: Khoa Kinh tế - Luật
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2858

Số truy cập trong tháng: 41237

Tổng số truy cập: 364409

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn