Bài báo khoa học

Tổng số: 24

Ứng dụng điều khiển PI mờ cho hệ thống bồn nước

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2017

Thành viên: Lê Hữu Toàn

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Nghiên cứu thiết kế chế tạo xe lăn điện leo cầu thang

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2017

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Trọng Tuấn (SV))

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Khảo sát động học, động lực học xe lăn điện leo cầu thang

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2017

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Lê Trung Hậu (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Hải Đăng (SV))

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 540

Số truy cập trong tháng: 10843

Tổng số truy cập: 200526

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn