Đăng nhập
Nhập từ khóa tìm kiếm
Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long

Nhằm tăng cường mối liên kết giữa trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long và Doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh để nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm cho sinh viên, Hội thảo Khao học tháng 4/2018 với  chủ đề: "Tăng cường liên kết giữa trường Đại học với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo và giải quyết việc làm cho sinh viên"

- Thời gian: 14 giờ ngày 27/4/2018

- Địa điểm: Hội trường C11

- Thanh phần tham dự: Lãnh đạo các doanh nghiệp, lãnh đạo trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, các cán bộ, giảng viên, sinh viên,...

File đính kèm: Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học 4/2018