Đăng nhập
Nhập từ khóa tìm kiếm
Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long
Chi tiết đề tài

Đề tài: Thực trạng và biện pháp quản lý sinh viên của phòng Công tác học sinh, sinh viên tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cơ quan chủ trì Trường Đại Học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Loại hình nghiên cứu Nghiên cứu ứng dụng
Lĩnh vựa khoa học Xã hội nhân văn
Chủ nhiệm đề tài Phùng Thế Tuấn
Thành viên đề tài Nguyễn Thành Nhân, Huỳnh Thị Thùy Linh
Mục tiêu
PP nghiên cứu
Kết quả & Địa chỉ ứng dụng
Tháng năm bắt đầu 07-2018
Tháng năm kết thúc 12-2018