Đăng nhập
Nhập từ khóa tìm kiếm
Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long
Chi tiết đề tài

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in G:\SourceWEB\qlkh.vlute.edu.vn\v3\view\v_xem_de_tai.php on line 80

Đề tài: Khảo sát quy trình chế biến mứt đông khoai lang tím bổ sung chanh dây

Cơ quan chủ trì Trường Đại Học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Loại hình nghiên cứu Nghiên cứu ứng dụng
Lĩnh vựa khoa học Kỹ thuật công nghệ
Chủ nhiệm đề tài Lê Ngọc Vỉnh
Thành viên đề tài Không
Mục tiêu
PP nghiên cứu
Kết quả & Địa chỉ ứng dụng
Tháng năm bắt đầu 01-2018
Tháng năm kết thúc 01-2019