Đăng nhập
Nhập từ khóa tìm kiếm
Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long
Chi tiết đề tài

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in G:\SourceWEB\qlkh.vlute.edu.vn\v3\view\v_xem_de_tai.php on line 80

Đề tài: Biên soạn ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Hóa đại cương (hệ CĐSP)

Cơ quan chủ trì Trường Đại Học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Loại hình nghiên cứu Nghiên cứu cơ bản
Lĩnh vựa khoa học Khoa học giáo dục
Chủ nhiệm đề tài La Thị Hằng
Thành viên đề tài Không
Mục tiêu
PP nghiên cứu
Kết quả & Địa chỉ ứng dụng
Tháng năm bắt đầu 05-2014
Tháng năm kết thúc 06-2014