Đăng nhập
Nhập từ khóa tìm kiếm
Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long
Chi tiết đề tài

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in G:\SourceWEB\qlkh.vlute.edu.vn\view\v_xem_de_tai.php on line 80

Đề tài: Biên soạn ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương (Hệ cao đẳng)

Cơ quan chủ trì Trường Đại Học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Loại hình nghiên cứu Nghiên cứu cơ bản
Lĩnh vựa khoa học Khoa học tự nhiên
Chủ nhiệm đề tài Lê Doãn Duy
Thành viên đề tài Không
Mục tiêu
PP nghiên cứu
Kết quả & Địa chỉ ứng dụng
Tháng năm bắt đầu 05-2018
Tháng năm kết thúc 06-2018