Đăng nhập
Nhập từ khóa tìm kiếm
Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long
Chi tiết bài báo khoa học

Bài báo: Phân tích lịch trình giảng dạy sử dụng trong đào tạo theo học chế tín chỉ

Tác giả Trần Hoài Hạnh, Lê Thị Hoàng Yến
Tạp chí, Hội nghị, Tổ chức, KH & CN công bố kết quả NC
Quốc gia Vietnam
Cấp bài báo Cấp trường
Năm xuất bản 04 - 2016
Nội dung sơ lược

Phân tích lịch trình  giảng dạy sử dụng trong đào tạo theo học chế tín chỉ