Đăng nhập
Nhập từ khóa tìm kiếm
Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long
Chi tiết bài báo khoa học

Bài báo: Nghiên cứu điều khiển giảm điện áp kiểu chung cho bộ nghịch lưu nối tầng 5 bậc sử dụng Bo Kit STM32F430

Tác giả Mai Nhật Thiên, Bùi Thanh Hiếu, Phạm Thị Kim Thê, Nguyễn Đức Thành
Tạp chí, Hội nghị, Tổ chức, KH & CN công bố kết quả NC
Quốc gia Vietnam
Cấp bài báo Cấp trường
Năm xuất bản 05 - 2016
Nội dung sơ lược

Nghiên cứu điều khiển giảm điện áp kiểu chung cho bộ nghịch lưu nối tầng 5 bậc sử dụng Bo Kit STM32F430