Đăng nhập
Nhập từ khóa tìm kiếm
Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long
Chi tiết bài báo khoa học

Bài báo: Một số giải pháp về tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Tác giả Phùng Thế Tuấn
Tạp chí, Hội nghị, Tổ chức, KH & CN công bố kết quả NC
Quốc gia Vietnam
Cấp bài báo Cấp trường
Năm xuất bản 05 - 2016
Nội dung sơ lược

Một số giải pháp về tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống  cho sinh viên trường ĐH SPKT Vĩnh Long