Đăng nhập
Nhập từ khóa tìm kiếm
Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long
Chi tiết bài báo khoa học

Bài báo: Hiệu quả công tác giáo dục thể chất của trường ĐH SPKT Vĩnh Long sau 3 năm thực hiện chương trình đổi mới theo hướng có nhiều học phần tự chọn

Tác giả Phùng Văn Thiện
Tạp chí, Hội nghị, Tổ chức, KH & CN công bố kết quả NC
Quốc gia Vietnam
Cấp bài báo Cấp trường
Năm xuất bản 05 - 2016
Nội dung sơ lược

Hiệu quả công tác giáo dục thể chất của trường ĐH SPKT Vĩnh Long sau 3 năm thực hiện chương trình đổi mới theo hướng có nhiều học phần tự chọn