Đăng nhập
Nhập từ khóa tìm kiếm
Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long
Chi tiết bài báo khoa học

Bài báo: Giáo dục tư tưởng chính trị, bản chất và những đặc trưng cơ bản của giáo dục tư tưởng chính trị

Tác giả Phùng Văn Thiện
Tạp chí, Hội nghị, Tổ chức, KH & CN công bố kết quả NC
Quốc gia Vietnam
Cấp bài báo Cấp trường
Năm xuất bản 02 - 2017
Nội dung sơ lược

Giáo dục tư tưởng chính trị, bản chất và những đặc trưng cơ bản của giáo dục tư tưởng chính trị