Đăng nhập
Nhập từ khóa tìm kiếm
Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long
Chi tiết bài báo khoa học

Bài báo: Đào tạo theo tín chỉ và cấu trúc đè cương học phần gợi ý trong đào tạo theo tín chỉ ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tác giả Nguyễn Minh Trung
Tạp chí, Hội nghị, Tổ chức, KH & CN công bố kết quả NC
Quốc gia Vietnam
Cấp bài báo Cấp trường
Năm xuất bản 04 - 2016
Nội dung sơ lược

Đào tạo theo tín chỉ và cấu trúc đè cương học phần gợi ý trong đào tạo theo tín chỉ ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp