Thông báo

Trang chủ Thông báo Tuyển chọn đề tài KHCN năm 2023-2024 - tỉnh Hậu Giang

Tuyển chọn đề tài KHCN năm 2023-2024 - tỉnh Hậu Giang

Kính gửi quý thầy cô và các nhà khoa học Thông báo của Sở KHCN tỉnh Hậu Giang tuyển chọn nhiệm vụ KHCN năm 2023-2024

Thông báo | 07-11-2022 | 238Các file đính kèm:
1) 1667792388_39. Thong bao Tiep nhan nhiem vu KHCN nam 2023-2024.pdf
2) 1667792494_39d. Mẫu 03-Đe xuat dat hang DA.doc
3) 1667792510_39c. Mẫu 02-Đe xuat dat hang ĐTĐA.doc
4) 1667792519_39b. Mẫu 01 - Đề xuất ĐTDA.doc

Các thông báo liên quan

11-05-2021

Đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh ĐH SPKT Vĩnh Long

Để phát triển công tác NCKH trong thời gian tới, Phòng QLKH&HTQT nhờ các Trưởng Khoa xem xét và đôn đốc các giảng viên có đủ điều kiện tham gia đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh;

11-05-2021

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

18-05-2021

TB đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh Vĩnh Long năm 2022

TB của Sở KHCN Tỉnh Vĩnh Long

03-06-2021

TB hướng dẫn NCKH cho sinh viên

Phòng QKHT&HTQT TB hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cho sinh viên

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 6

Số truy cập trong tháng: 34797

Tổng số truy cập: 1030385

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn