Thông báo

Trang chủ Thông báo Thông báo viết bài đăng Tạp chí khoa học VLUTE (Số 5 - Tháng 12/2022)

Thông báo viết bài đăng Tạp chí khoa học VLUTE (Số 5 - Tháng 12/2022)

Kính gửi: các nhà Khoa học, quý thầy cô và sinh viên toàn trường!

Thông báo | 27-10-2022 | 161Các file đính kèm:
1) 1666839103_TB viết bài đăng Tạp chí Vlute số 05 (tháng 12-2022).pdf

Các thông báo liên quan

11-05-2021

Đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh ĐH SPKT Vĩnh Long

Để phát triển công tác NCKH trong thời gian tới, Phòng QLKH&HTQT nhờ các Trưởng Khoa xem xét và đôn đốc các giảng viên có đủ điều kiện tham gia đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh;

11-05-2021

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

18-05-2021

TB đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh Vĩnh Long năm 2022

TB của Sở KHCN Tỉnh Vĩnh Long

03-06-2021

TB hướng dẫn NCKH cho sinh viên

Phòng QKHT&HTQT TB hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cho sinh viên

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 44

Số truy cập trong tháng: 34835

Tổng số truy cập: 1030423

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn