Thông báo

Trang chủ Thông báo Thông báo viết bài đăng tạp chí khoa học VLUTE _ Số 4 (tháng 8/2022)

Thông báo viết bài đăng tạp chí khoa học VLUTE _ Số 4 (tháng 8/2022)

Kính gửi: Các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên!

Thông báo | 04-07-2022 | 459Các file đính kèm:
1) 1656894567_TB.viet.bai.TCKH.so.4.(8.2022).pdf
2) 1656894788_MAU DINH DANG BAI BAO.VLLUTE.docx

Các thông báo liên quan

11-05-2021

Đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh ĐH SPKT Vĩnh Long

Để phát triển công tác NCKH trong thời gian tới, Phòng QLKH&HTQT nhờ các Trưởng Khoa xem xét và đôn đốc các giảng viên có đủ điều kiện tham gia đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh;

11-05-2021

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

18-05-2021

TB đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh Vĩnh Long năm 2022

TB của Sở KHCN Tỉnh Vĩnh Long

03-06-2021

TB hướng dẫn NCKH cho sinh viên

Phòng QKHT&HTQT TB hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cho sinh viên

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 79

Số truy cập trong tháng: 42259

Tổng số truy cập: 1306605

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn