Thông báo

Trang chủ Thông báo THÔNG BÁO: Tuyển sinh học Thạc sĩ tại Nhật Bản theo chương trình học bổng JDS (2023-2025)

THÔNG BÁO: Tuyển sinh học Thạc sĩ tại Nhật Bản theo chương trình học bổng JDS (2023-2025)

Kính gửi quý thầy cô ứng viên Thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu đăng ký hồ sơ theo hướng dẫn trong file đính kèm

Thông báo | 07-02-2023 | 92Các file đính kèm:
1) 1675751229_1b. Thong bao JDS_Cuc HTQT Bo GDDT.pdf

Các thông báo liên quan

11-05-2021

Đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh ĐH SPKT Vĩnh Long

Để phát triển công tác NCKH trong thời gian tới, Phòng QLKH&HTQT nhờ các Trưởng Khoa xem xét và đôn đốc các giảng viên có đủ điều kiện tham gia đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh;

11-05-2021

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

18-05-2021

TB đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh Vĩnh Long năm 2022

TB của Sở KHCN Tỉnh Vĩnh Long

03-06-2021

TB hướng dẫn NCKH cho sinh viên

Phòng QKHT&HTQT TB hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cho sinh viên

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 101

Số truy cập trong tháng: 42281

Tổng số truy cập: 1306627

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn