Thông báo

Trang chủ Thông báo Thông báo Họp xét chọn giáo trình biên soạn năm 2023

Thông báo Họp xét chọn giáo trình biên soạn năm 2023

Kính mời quý thầy cô trưởng đơn vị có đăng ký biên soạn Giáo trình dự họp tại C1.06 lúc 14g00 ngày 17/3/2023

Thông báo | 16-03-2023 | 300Các file đính kèm:
1) 1678955008_TONG.HOP. Phe duyet bien soan giao trinh 2023.docx

Các thông báo liên quan

11-05-2021

Đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh ĐH SPKT Vĩnh Long

Để phát triển công tác NCKH trong thời gian tới, Phòng QLKH&HTQT nhờ các Trưởng Khoa xem xét và đôn đốc các giảng viên có đủ điều kiện tham gia đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh;

11-05-2021

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

18-05-2021

TB đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh Vĩnh Long năm 2022

TB của Sở KHCN Tỉnh Vĩnh Long

03-06-2021

TB hướng dẫn NCKH cho sinh viên

Phòng QKHT&HTQT TB hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cho sinh viên

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 460

Số truy cập trong tháng: 31824

Tổng số truy cập: 1027412

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn