Thông báo

Trang chủ Thông báo Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia cho năm 2024 - Qua kênh Sở KHCNVL (cùng CV1019 của Bộ KHCN đã triển khai đăng ký cấp Bộ qua Viện KHLĐXH)

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia cho năm 2024 - Qua kênh Sở KHCNVL (cùng CV1019 của Bộ KHCN đã triển khai đăng ký cấp Bộ qua Viện KHLĐXH)

Kính gửi quý thầy cô và nhà khoa học Thông tin đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp QG năm 2024

Thông báo | 26-04-2023 | 97Các file đính kèm:
1) 1682471005_11. CV 386-SKHCNVL (de xuat nhiem vu cap QG nam 2024 theo CV 1019 - BKHCN).pdf

Các thông báo liên quan

11-05-2021

Đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh ĐH SPKT Vĩnh Long

Để phát triển công tác NCKH trong thời gian tới, Phòng QLKH&HTQT nhờ các Trưởng Khoa xem xét và đôn đốc các giảng viên có đủ điều kiện tham gia đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh;

11-05-2021

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

18-05-2021

TB đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh Vĩnh Long năm 2022

TB của Sở KHCN Tỉnh Vĩnh Long

03-06-2021

TB hướng dẫn NCKH cho sinh viên

Phòng QKHT&HTQT TB hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cho sinh viên

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 157

Số truy cập trong tháng: 42337

Tổng số truy cập: 1306683

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn