Thông báo

Trang chủ Thông báo Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia cho năm 2024 - hạn nộp 24/4/2023

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia cho năm 2024 - hạn nộp 24/4/2023

Kính gửi quý thầy cô và các nhà khoa học CV97 của Bộ LĐTBXH về việc thông báo đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2024 về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa để hỗ trợ doanh nghiệp

Thông báo | 19-04-2023 | 83Các file đính kèm:
1) 1681865916_CV 97- de xuat nhiem vu KHCN cap quoc gia nam 2024 (BLĐTBXH).pdf

Các thông báo liên quan

11-05-2021

Đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh ĐH SPKT Vĩnh Long

Để phát triển công tác NCKH trong thời gian tới, Phòng QLKH&HTQT nhờ các Trưởng Khoa xem xét và đôn đốc các giảng viên có đủ điều kiện tham gia đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh;

11-05-2021

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

18-05-2021

TB đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh Vĩnh Long năm 2022

TB của Sở KHCN Tỉnh Vĩnh Long

03-06-2021

TB hướng dẫn NCKH cho sinh viên

Phòng QKHT&HTQT TB hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cho sinh viên

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 106

Số truy cập trong tháng: 42286

Tổng số truy cập: 1306632

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn