Thông báo

Trang chủ Thông báo TB viết bài đăng Tạp chí khoa học VLUTE _ Số 2

TB viết bài đăng Tạp chí khoa học VLUTE _ Số 2

Kính gửi : Các Nhà khoa học, Giảng viên và sinh viên!

Thông báo | 17-11-2021 | 594


Kính gửi :  Ban Giám Hiệu

                 Lãnh đạo các đơn vị
 
Phòng QLKH&HTQT kính gửi TB viết bài đăng Tạp chí Khoa học số 02, xuất bản tháng 12/2021;
Nhờ các đơn vị TB rộng rãi đến Giảng viên, HV cao học các Nhà khoa học có quan tâm gửi bài tham gia;
 
Trân trọng
 
 
 


Các file đính kèm:
1) 1637116185_MAU DINH DANG BAI BAO.VLLUTE.docx
2) 1637116185_TB.TAP.CHI.SO2..2021.pdf

Các thông báo liên quan

11-05-2021

Đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh ĐH SPKT Vĩnh Long

Để phát triển công tác NCKH trong thời gian tới, Phòng QLKH&HTQT nhờ các Trưởng Khoa xem xét và đôn đốc các giảng viên có đủ điều kiện tham gia đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh;

11-05-2021

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

18-05-2021

TB đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh Vĩnh Long năm 2022

TB của Sở KHCN Tỉnh Vĩnh Long

03-06-2021

TB hướng dẫn NCKH cho sinh viên

Phòng QKHT&HTQT TB hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cho sinh viên

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 350

Số truy cập trong tháng: 239380

Tổng số truy cập: 820338

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn