Trường Đại học spkt vĩnh long

Phòng quản lý khoa học và hợp tác quốc tế

• Một số thành tựu hợp tác quốc tế của Trường ĐH SPKT Vĩnh Long • Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ VIII: Nhận hồ sơ dự thi đến 30/4/2021 • Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 23- Dấu ấn ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long