Thông báo

Trang chủ Thông báo TB viết bài đăng Tạp chí Khoa học _VLUTE số 01/2021

TB viết bài đăng Tạp chí Khoa học _VLUTE số 01/2021

Kính gửi : các Nhà khoa học, các đơn vị trực thuộc nhà trường

Thông báo | 27-07-2021 | 526Các file đính kèm:
1) 1627375538_TB.viet.bai.Tap.chi.KH.VLUTE.7.2021.pdf
2) 1627375538_PHIẾU CAM KẾT.TAC.GIA.VLUTE.2021.docx
3) 1627375538_2021-Mẫu-trình-bày-bài-báo-TCKH.VLUTE.docx
4) 1627375538_Thể lệ.Tap.chi.KH.VLUTE.7.2021.pdf

Các thông báo liên quan

11-05-2021

Đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh ĐH SPKT Vĩnh Long

Để phát triển công tác NCKH trong thời gian tới, Phòng QLKH&HTQT nhờ các Trưởng Khoa xem xét và đôn đốc các giảng viên có đủ điều kiện tham gia đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh;

11-05-2021

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

18-05-2021

TB đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh Vĩnh Long năm 2022

TB của Sở KHCN Tỉnh Vĩnh Long

03-06-2021

TB hướng dẫn NCKH cho sinh viên

Phòng QKHT&HTQT TB hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cho sinh viên

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 418

Số truy cập trong tháng: 11757

Tổng số truy cập: 92444

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn