Thông báo

Trang chủ Thông báo QĐ ban hành quy định thành lập và Hoạt động của Hội đồng khoa học ĐH SPKT Vĩnh Long

QĐ ban hành quy định thành lập và Hoạt động của Hội đồng khoa học ĐH SPKT Vĩnh Long

Kính gửi : Các đơn vị cấp Khoa, Trung tâm

Thông báo | 19-05-2021 | 932Các file đính kèm:
1) 1621394996_QĐ.16.2021. ve thanh lap va hoat dong HĐKH.pdf

Các thông báo liên quan

11-05-2021

Đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh ĐH SPKT Vĩnh Long

Để phát triển công tác NCKH trong thời gian tới, Phòng QLKH&HTQT nhờ các Trưởng Khoa xem xét và đôn đốc các giảng viên có đủ điều kiện tham gia đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh;

11-05-2021

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

18-05-2021

TB đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh Vĩnh Long năm 2022

TB của Sở KHCN Tỉnh Vĩnh Long

03-06-2021

TB hướng dẫn NCKH cho sinh viên

Phòng QKHT&HTQT TB hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cho sinh viên

22-06-2021

TB phát động cuộc thi khởi nghiệp lần IV, năm 2021

TB của Sở KH&ĐT về phát động cuộc thi khởi nghiệp lần IV năm 2021 tỉnh Vĩnh Long , nhận hồ sơ từ ngày 15/07 đến 05/09/2021 ( Chi tiết vui lòng xem file đính kèm)

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 23

Số truy cập trong tháng: 42203

Tổng số truy cập: 1306549

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn