Thông báo

Trang chủ Thông báo Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Long năm 2023 - 2024

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Long năm 2023 - 2024

Sở Khoa học và Công nghệ phát hành công văn số 205/SKHCN-QLKH ngày 10/3/2023 về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Long năm 2023. Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo | 23-05-2023 | 140Các file đính kèm:
1) 1684824003_2. CV550 SKHCNVL - de xuat dat hang NCKH 2023-2024.pdf

Các thông báo liên quan

11-05-2021

Đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh ĐH SPKT Vĩnh Long

Để phát triển công tác NCKH trong thời gian tới, Phòng QLKH&HTQT nhờ các Trưởng Khoa xem xét và đôn đốc các giảng viên có đủ điều kiện tham gia đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh;

11-05-2021

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

18-05-2021

TB đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh Vĩnh Long năm 2022

TB của Sở KHCN Tỉnh Vĩnh Long

03-06-2021

TB hướng dẫn NCKH cho sinh viên

Phòng QKHT&HTQT TB hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cho sinh viên

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 137

Số truy cập trong tháng: 42317

Tổng số truy cập: 1306663

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn