Thông báo

Trang chủ Thông báo Họp hội đồng Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường ngày 26/4/2023

Họp hội đồng Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường ngày 26/4/2023

Lịch họp lúc 14g00, tại Phòng C1.06

Thông báo | 26-04-2023 | 118Các file đính kèm:
1) 1682471132_QĐ SỐ 35.NGHIEMTHU.ĐT.26.4.2023.pdf

Các thông báo liên quan

11-05-2021

Đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh ĐH SPKT Vĩnh Long

Để phát triển công tác NCKH trong thời gian tới, Phòng QLKH&HTQT nhờ các Trưởng Khoa xem xét và đôn đốc các giảng viên có đủ điều kiện tham gia đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh;

11-05-2021

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

18-05-2021

TB đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh Vĩnh Long năm 2022

TB của Sở KHCN Tỉnh Vĩnh Long

03-06-2021

TB hướng dẫn NCKH cho sinh viên

Phòng QKHT&HTQT TB hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cho sinh viên

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 151

Số truy cập trong tháng: 42331

Tổng số truy cập: 1306677

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn