Thông báo

Trang chủ Thông báo Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 14: The 14th International Conference on Ad Hoc Networks - AdHocNets 2023

Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 14: The 14th International Conference on Ad Hoc Networks - AdHocNets 2023

Kính gửi quý thầy cô và các nhà khoa học thông báo của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 14 vào tháng 10/2023. Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo | 30-03-2023 | 173Các file đính kèm:
1) 1680170200_CV 145-ĐHCN-KHCN.pdf

Các thông báo liên quan

11-05-2021

Đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh ĐH SPKT Vĩnh Long

Để phát triển công tác NCKH trong thời gian tới, Phòng QLKH&HTQT nhờ các Trưởng Khoa xem xét và đôn đốc các giảng viên có đủ điều kiện tham gia đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh;

11-05-2021

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

18-05-2021

TB đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh Vĩnh Long năm 2022

TB của Sở KHCN Tỉnh Vĩnh Long

03-06-2021

TB hướng dẫn NCKH cho sinh viên

Phòng QKHT&HTQT TB hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cho sinh viên

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 87

Số truy cập trong tháng: 42267

Tổng số truy cập: 1306613

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn