Thông báo

Trang chủ Thông báo Hội nghị Khoa học Công nghệ Cơ khí toàn quốc lần thứ VII - 2023

Hội nghị Khoa học Công nghệ Cơ khí toàn quốc lần thứ VII - 2023

Kính gửi các nhà khoa học Thông báo số 1 của Ban tổ chức Hội nghị.

Thông báo | 27-03-2023 | 176Các file đính kèm:
1) 1679910167_1. TB HNKHCN Cơ khí toàn quốc lần thứ VII - 2023.pdf

Các thông báo liên quan

11-05-2021

Đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh ĐH SPKT Vĩnh Long

Để phát triển công tác NCKH trong thời gian tới, Phòng QLKH&HTQT nhờ các Trưởng Khoa xem xét và đôn đốc các giảng viên có đủ điều kiện tham gia đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh;

11-05-2021

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

18-05-2021

TB đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh Vĩnh Long năm 2022

TB của Sở KHCN Tỉnh Vĩnh Long

03-06-2021

TB hướng dẫn NCKH cho sinh viên

Phòng QKHT&HTQT TB hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cho sinh viên

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 71

Số truy cập trong tháng: 42251

Tổng số truy cập: 1306597

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn