Thông báo

Trang chủ Thông báo Giải thưởng ASPIRE 2023:"Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn diện vì một môi trường tự cường và bền vững"

Giải thưởng ASPIRE 2023:"Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn diện vì một môi trường tự cường và bền vững"

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được thông báo của Ban Thư ký APEC về việc đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng APEC về Đổi mới, Nghiên cứu và Giáo dục năm 2023(ASPIRE 2023). Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo | 22-05-2023 | 111Các file đính kèm:
1) 1684738056_APEC.pdf

Các thông báo liên quan

11-05-2021

Đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh ĐH SPKT Vĩnh Long

Để phát triển công tác NCKH trong thời gian tới, Phòng QLKH&HTQT nhờ các Trưởng Khoa xem xét và đôn đốc các giảng viên có đủ điều kiện tham gia đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh;

11-05-2021

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

18-05-2021

TB đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh Vĩnh Long năm 2022

TB của Sở KHCN Tỉnh Vĩnh Long

03-06-2021

TB hướng dẫn NCKH cho sinh viên

Phòng QKHT&HTQT TB hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cho sinh viên

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 66

Số truy cập trong tháng: 42246

Tổng số truy cập: 1306592

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn