Thông báo

Trang chủ Thông báo Đăng ký biên soạn Giáo trình năm 2023

Đăng ký biên soạn Giáo trình năm 2023

Kính gửi quý thầy cô Thông báo đăng ký biên soạn giáo trình năm 2023 - Thời hạn nộp Danh sách đăng ký về P.QLKH-HTQT: đến hết 10/3/2023

Thông báo | 03-03-2023 | 77Các file đính kèm:
1) 1677824470_Mẫu. ĐK bien soan giao trinh.docx

Các thông báo liên quan

11-05-2021

Đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh ĐH SPKT Vĩnh Long

Để phát triển công tác NCKH trong thời gian tới, Phòng QLKH&HTQT nhờ các Trưởng Khoa xem xét và đôn đốc các giảng viên có đủ điều kiện tham gia đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh;

11-05-2021

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm quản lí khoa học cá nhân

18-05-2021

TB đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh Vĩnh Long năm 2022

TB của Sở KHCN Tỉnh Vĩnh Long

03-06-2021

TB hướng dẫn NCKH cho sinh viên

Phòng QKHT&HTQT TB hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cho sinh viên

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 446

Số truy cập trong tháng: 31810

Tổng số truy cập: 1027398

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn