Đăng nhập
Nhập từ khóa tìm kiếm
Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long

Cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

 • Thành viên : Võ Hoàng Tâm
 • Thời gian nghiệm thu: 01-10-2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội nhân văn,

Sưu tầm bộ giun ký sinh trên vật nuôi

 • Thành viên : Quách Thị Thanh Tâm
 • Thời gian nghiệm thu: 01-06-2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Y - Dược,

Nghiên cứu chế tạo mô hình truyền động các đăng dùng cho giảng dạy lý thuyết và thực hành

 • Thành viên : Nguyễn Quang Tuyến
 • Thời gian nghiệm thu: 01-06-2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật công nghệ,

Nghiên cứu thực hiện tiêu bản bộ xương bò để phục vụ giảng dạy và học tập

 • Thành viên : Võ Thị Ngọc Bích
 • Thời gian nghiệm thu: 01-06-2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Y - Dược,

Nghiên cứu, chế tạo máy hiện sóng 8 kênh

 • Thành viên : Đặng Thành Tựu
 • Thời gian nghiệm thu: 01-11-2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật công nghệ,

Nghiên cứu chế tạo mô hình điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha được nuôi bởi bộ nghịch lưu công xuất lớn

 • Thành viên : Lâm Minh Dũng
 • Thời gian nghiệm thu: 01-01-2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật công nghệ,

Tạo phân bón hữu cơ - vi sinh từ một số loại rác thải hữu cơ (sơ dừa) và bước đầu ứng dụng trên cây trồng

 • Thành viên : Nguyễn Thị Ngọc Ánh
 • Thời gian nghiệm thu: 01-01-2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông - Lâm - Ngư nghiệp,

Phân lập vi khuẩn Bacillus substilis kháng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm thẻ chân trắng

 • Thành viên : Quách Văn Cao Thi
 • Thời gian nghiệm thu: 01-01-2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật công nghệ,

Xây dựng cổng giao tiếp điện tử cho phòng đào tạo

 • Thành viên : Nguyễn Duy Phúc
 • Thời gian nghiệm thu: 01-04-2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật công nghệ,

Nghiên cứu xây dựng quy trình phối chế rượu từ nông sản

 • Thành viên : Phan Nguyễn Thanh Trang
 • Thời gian nghiệm thu: 01-10-2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật công nghệ,