Đăng nhập
Nhập từ khóa tìm kiếm
Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long

Tạo phân bón hữu cơ - vi sinh từ một số loại rác thải hữu cơ (sơ dừa) và bước đầu ứng dụng trên cây trồng

 • Thành viên : Nguyễn Thị Ngọc Ánh
 • Thời gian nghiệm thu: 01-01-2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông - Lâm - Ngư nghiệp,

Phân lập vi khuẩn Bacillus substilis kháng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm thẻ chân trắng

 • Thành viên : Quách Văn Cao Thi
 • Thời gian nghiệm thu: 01-01-2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật công nghệ,

Xây dựng cổng giao tiếp điện tử cho phòng đào tạo

 • Thành viên : Nguyễn Duy Phúc
 • Thời gian nghiệm thu: 01-04-2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật công nghệ,

Nghiên cứu xây dựng quy trình phối chế rượu từ nông sản

 • Thành viên : Phan Nguyễn Thanh Trang
 • Thời gian nghiệm thu: 01-10-2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật công nghệ,

Thiết kế chế tạo máy Scan 3D Laser

 • Thành viên : Lê Hoàng Anh
 • Thời gian nghiệm thu: 01-02-2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật công nghệ,

Xây dựng công cụ và khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo, việc làm của Sinh viên

 • Thành viên : Phùng Thế Tuấn
 • Thời gian nghiệm thu: 01-08-2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học giáo dục,

Xây dựng và ứng dụng tài liệu giảng dạy Olympic Vật Lý - Phần nhiệt học

 • Thành viên : Thái Văn Thanh
 • Thời gian nghiệm thu: 01-02-2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học tự nhiên,

Nghiên cứu mô phỏng một số mô hình toán bằng phần mềm Matlab/Simulink

 • Thành viên : Nguyễn Thanh Ngọc
 • Thời gian nghiệm thu: 01-08-2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học tự nhiên,

Mô phỏng và điều khiển mô hình cánh tay Robot 5 bậc dùng các phần mềm Visual Studio và Proteus

 • Thành viên : Mai Nhật Thiên
 • Thời gian nghiệm thu: 01-12-2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật công nghệ,

Nghiên cứu quy trình sản xuất nước dừa chanh sả hạt chia đóng chai

 • Thành viên : Phan Châu Quyển Nhi
 • Thời gian nghiệm thu: 01-01-2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật công nghệ,