Đăng nhập
Nhập từ khóa tìm kiếm
Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long

Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác tuyển sinh và nhập học của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long giai đoạn 2016-2018

 • Thành viên : Hồ Minh Trung
 • Thời gian nghiệm thu: 01-01-1970
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội nhân văn,

Nghiên cứu chế tạo mô hình truyền động các đăng dùng cho giảng dạy lý thuyết và thực hành

 • Thành viên : Nguyễn Quang Tuyến
 • Thời gian nghiệm thu: 01-01-1970
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật công nghệ,

Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

 • Thành viên : Phùng Văn Thiện
 • Thời gian nghiệm thu: 01-01-1970
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học giáo dục,

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy khảo nghiệm hệ thống nhiên liệu Diesel dùng máy khảo nghiệm DND-103W

 • Thành viên : Lâm Đức Toàn
 • Thời gian nghiệm thu: 01-01-1970
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật công nghệ,

Giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long hiện nay

 • Thành viên : Nguyễn Việt Thanh
 • Thời gian nghiệm thu: 01-01-1970
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học giáo dục,

Giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long- Thực trạng và giải pháp

 • Thành viên : Nguyễn Văn Thiên
 • Thời gian nghiệm thu: 01-01-1970
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội nhân văn,

Sưu tầm bộ giun ký sinh trên vật nuôi

 • Thành viên : Quách Thị Thanh Tâm
 • Thời gian nghiệm thu: 01-01-1970
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Y - Dược,

Nghiên cứu thực hiện tiêu bản bộ xương bò để phục vụ giảng dạy và học tập

 • Thành viên : Võ Thị Ngọc Bích
 • Thời gian nghiệm thu: 01-01-1970
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Y - Dược,

Cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

 • Thành viên : Võ Hoàng Tâm
 • Thời gian nghiệm thu: 01-01-1970
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội nhân văn,

Khảo sát quá trình phá kết tinh mật ong bằng phương pháp sóng siêu âm

 • Thành viên : Đặng Thanh Sơn
 • Thời gian nghiệm thu: 01-01-1970
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật công nghệ,