Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Ôn luyện thi chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ B1-B2

# Chi tiết
Tên sách Ôn luyện thi chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ B1-B2
Tên nhà xuất bản Nhà xuất bản Khoa học Xã hội
Loại sách Chuyên khảo
Thời gian xuất bản / công bố 03-2022
Xuất bản In lần 1
Tác giả Phan Huỳnh Nhật Thanh, Lê Văn Điệp (Thành viên ngoài trường/khác: Phạm Hoàng Quyên)
Đơn vị Trung tâm Ngoại ngữ
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Vở ôn luyện môn Toán – Cuối năm, Lớp 3 (theo chủ đề)

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2016

Tác giả: Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Thanh Tài, Nguyễn Tuyết Hạnh, Trịnh Thanh Sơn)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Ôn luyện môn Toán – Học kỳ I, Lớp 5 (theo chủ đề)

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2015

Tác giả: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Vở bài tập môn tiếng Việt – Cuối năm học, Lớp 2

Loại sách: Hướng dẫn, bài tập

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2016

Tác giả: Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Hoàng Túy, Nguyễn Bá Truyền, Nguyễn Bá Hùng)

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Nghiên cứu chế biến sản phẩm mứt chôm chôm không hạt tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Tác giả: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2868

Số truy cập trong tháng: 41247

Tổng số truy cập: 364419

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn